Falk Bistro Nederland streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Falk Bistro Nederland echter niet, noch kan Falk Bistro Nederland hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Falk Bistro Nederland zijn verstrekt.

Falk Bistro Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Falk Bistro Nederland of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Falk Bistro Nederland.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
T: 0314-395400
E: info@falkbistro.nl